Trung Quốc 120 Kgf / Cm2 Keo dán đỏ nhiệt độ cao Smt 110 độ hàn thiếc

120 Kgf / Cm2 Keo dán đỏ nhiệt độ cao Smt 110 độ hàn thiếc

Điều kiện chữa bệnh: Xem 3 Trang
Ăn mòn tấm đồng: Không có
Độ ẩm hấp thụ (wt%): ≤ 1,0
1